חיים ילין

חיים ילין

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  יש עתיד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-28/11/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון-חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו-2016

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/03/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/11/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/10/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/10/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-05/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/06/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/06/2017 עד 30/10/2017

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/05/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/05/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהלס"י בנושא אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/03/2017 עד 05/07/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/03/2017 עד 20/06/2017

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/08/2016 עד 22/11/2017

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/06/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-16/02/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת - פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לעניין הצעות חוק מסוימות שהועברו לדיון בה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/06/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעות חוק בנושא הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-27/11/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים

 • הכנסת ה-20 מ-21/06/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

קוד המקור של הנתונים