מנואל טרכטנברג

מנואל טרכטנברג

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 03/10/2017

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-28/06/2017 עד 28/06/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/05/2017 עד 03/10/2017

  ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/01/2017 עד 03/10/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/12/2016 עד 03/10/2017

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-16/11/2016 עד 03/10/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיפים 30–41 (עקרונות לקביעת תקציב הביטחון) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב בשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/11/2016 עד 03/10/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיף 57 (תקציב הגופים הביטחוניים) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ובהצעת חוק משק המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016 עד 03/10/2017

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/07/2015 עד 03/10/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/07/2015 עד 08/02/2016

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/07/2015 עד 03/10/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכנסת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015 עד 03/10/2017

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/02/2015 עד 03/10/2017

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים