אורן אסף חזן

אורן אסף חזן

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-23/05/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/05/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/03/2017 עד 30/04/2019

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/03/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 03/08/2016

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 23/02/2016

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים