ניסן סלומינסקי

ניסן סלומינסקי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  הבית היהודי מייסודם של האיחוד הלאומי והמפד"ל החדשה

 • הכנסת ה-17 מ-23/12/2008 עד 24/02/2009

  הבית היהודי מיסודם של המפד"ל

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2008 עד 23/12/2008

  הבית היהודי מיסודם של המפד"ל והאיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 03/12/2008

  איחוד לאומי-מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-14 מ-12/05/1997 עד 07/06/1999

  מפלגה דתית לאומית

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק לשכת עורכי הדין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשע"ח-2018

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון-הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ראש מפלגה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/06/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט להצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) והצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/01/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-12/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין תקנות בנושא הוועדה לבחינת פטור שניתן למיועדת לשירות ביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/11/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/12/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק הסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/11/2016 עד 30/04/2019

  הועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעות חוק ההסדרה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/08/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/10/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/07/2015 עד 13/10/2015

  הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/06/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעות חוק בנושא הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-26/05/2014 עד 26/05/2014

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני 26.5.14)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-30/12/2013 עד 30/12/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לסעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 04/11/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-01/10/2013 עד 01/10/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים (תקציב שירות הביטחון)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-15/07/2013 עד 15/07/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (כלכלי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-17/06/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/05/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/04/2013 עד 17/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/12/2008 עד 24/02/2009

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לדיון בפרק י"ט סעיפים - 128-130

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין שנת שמיטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא תעשייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק י"ג-דתות מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעות חוק שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האלימות בספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 13/07/2004

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לתיקונים בחוקי הבחירות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/01/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין חוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-19/04/1999 עד 07/06/1999

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-02/03/1998 עד 07/06/1999

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-26/05/1997 עד 07/06/1999

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-26/05/1997 עד 07/06/1999

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-26/05/1997 עד 02/03/1998

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-01/03/2004 עד 27/12/2004

  מפלגה דתית לאומית

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-02/01/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן

 • הכנסת ה-20 מ-18/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

 • הכנסת ה-20 מ-06/11/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה)

 • הכנסת ה-20 מ-30/01/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעות חוק בנושא הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט

 • הכנסת ה-20 מ-06/12/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעת חוק הסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון

 • הכנסת ה-20 מ-21/11/2016 עד 30/04/2019

  הועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לדיון בהצעות חוק ההסדרה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

 • הכנסת ה-20 מ-22/06/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנת סתר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/06/2015

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-19 מ-26/05/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני 26.5.14)

 • הכנסת ה-19 מ-30/12/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לסעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני)

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (ביטחוני)

 • הכנסת ה-19 מ-01/10/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים (תקציב שירות הביטחון)

 • הכנסת ה-19 מ-15/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת (כלכלי)

 • הכנסת ה-19 מ-17/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

קוד המקור של הנתונים