ענת ברקו

ענת ברקו

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-25/06/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט להצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) והצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/06/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לענייני חוות דעת ודו"חות חסויים של מבקר המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-16/11/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיפים 30-41 (עקרונות לקביעת תקציב הביטחון) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב בשנות 2017 ו-2018)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בפרק ה', סעיף 44 (הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור) ובפרק ה', סעיפים 45-56 (יישום המלצת ועדת גורן) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/11/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיף 57 (תקציב הגופים הביטחוניים) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ובהצעת חוק משק המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/08/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/05/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/05/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד-2014

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015 עד 09/11/2015

  ועדת המשנה לצער בעלי חיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/09/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/06/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 27/07/2016

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 19/10/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין קצא"א

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/05/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

קוד המקור של הנתונים