איתן ברושי

איתן ברושי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-19/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הכספים לדיון בהצעת חוק להסדר ההימורים בספורט ( תיקון מס' 14 והוראת שעה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/10/2017 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016 עד 30/04/2019

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016 עד 24/10/2017

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לצער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/07/2015 עד 22/10/2017

  ועדת המשנה לספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015 עד 23/10/2017

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים