איל בן-ראובן

איל בן-ראובן

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  התנועה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-25/06/2018

  הוועדה המיוחדת להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, ושילובם של בוגרי ישיבות בשירות צבאי, בשירות לאומי-אזרחי ובתעסוקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/03/2018

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/10/2017

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/10/2017

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/10/2017

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/10/2017

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/10/2017 עד 26/03/2018

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/09/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/06/2015

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015 עד 30/10/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/06/2015

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015 עד 27/11/2018

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 31/10/2017

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים