מירב בן ארי

מירב בן ארי

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת יש עתיד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  יש עתיד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  כולנו בראשות משה כחלון

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-25/07/2023

  ועדת הבריאות

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-18/07/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לדיון בהצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג-2023 (פ/3670/25)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-30/05/2023

  הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי והוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בהצעות חוק תקיפה מינית על רקע לאומני (פ/715/25) ו-(פ/2639/25)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-02/04/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון - הגדרת איום), התשפ"ג-2023 (פ/2156/25)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים),

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בהצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023 (פ/2559/25)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/02/2023

  ועדת המשנה לנושאים מסווגים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  הוועדה לביטחון לאומי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/01/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק בנושא לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לנושאים חסויים ומסווגים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-11/08/2021 עד 15/11/2022

  ועדת ביטחון הפנים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 16/05/2022

  ועדת העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-12/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/06/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-12/04/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הכספים לדיון בהצעת חוק להסדר ההימורים בספורט ( תיקון מס' 14 והוראת שעה)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/06/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, ושילובם של בוגרי ישיבות בשירות צבאי, בשירות לאומי-אזרחי ובתעסוקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/01/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפי סעיפים 10(א) ו-67ו(א) לחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בצפון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/05/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין בחינת ימי הלימודים במערכת החינוך

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/02/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/02/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/02/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/01/2017 עד 20/02/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בפרק ה', סעיף 44 (הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור) ובפרק ה', סעיפים 45-56 (יישום המלצת ועדת גורן) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות של המוסד לביטוח לאומי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד-2014

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 30/04/2019

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 01/11/2016

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 01/11/2016

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/02/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לצער בעלי חיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/07/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/06/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בין-לאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 03/08/2016

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לחינוך בלתי פורמלי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 02/11/2016

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 03/08/2016

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-16/10/2023

  סיעת יש עתיד

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לנושאים חסויים ומסווגים

 • הכנסת ה-24 מ-11/08/2021 עד 15/11/2022

  ועדת ביטחון הפנים

 • הכנסת ה-20 מ-03/12/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות של המוסד לביטוח לאומי

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לחינוך בלתי פורמלי

קוד המקור של הנתונים