זוהיר בהלול

זוהיר בהלול

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/10/2018

  המחנה הציוני

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 18/10/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - תשלום לחברי ועדות קלפי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/02/2018 עד 18/10/2018

  ועדת המשנה למגזר הבדואי בדרום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/01/2018 עד 18/10/2018

  ועדת המשנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015 עד 18/10/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/07/2015 עד 18/10/2018

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/10/2018

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2015 עד 18/10/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים