מיכאל אורן

מיכאל אורן

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  כולנו

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-12/07/2016 עד 03/08/2016

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015 עד 03/08/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד–2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 03/08/2016

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 03/08/2016

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/05/2016

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/03/2015 עד 03/08/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מ/1023

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019

  סגן שר

 • הכנסת ה-20 מ-04/08/2016 עד 30/04/2019

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים