עבדאללה אבו מערוף

עבדאללה אבו מערוף

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 11/08/2017

  הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל)

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לעניין שירותי בריאות בצפון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 11/08/2017

  מבוטלת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 11/08/2017

  מבוטלת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/03/2017 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לעניין בטיחות בעבודה בענף הבניין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/03/2017 עד 11/08/2017

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/02/2017 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2016 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לעניין בדיקת תשלומי מזונות של המוסד לביטוח לאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-03/08/2016 עד 27/02/2017

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/08/2016 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2016 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/06/2016 עד 11/08/2017

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/07/2015 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לבדיקת סוגיות תכנון וסביבה במפרץ חיפה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/06/2015 עד 11/08/2017

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/06/2015 עד 11/08/2017

  ועדת המשנה לשירותי כבאות והצלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 11/08/2017

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2015 עד 11/08/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים