יואב בן צור

יואב בן צור

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 03/01/2023

  התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  ש"ס

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 01/07/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  ש"ס

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-22/06/2014 עד 31/03/2015

  שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-07/12/2022 עד 03/01/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 03/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 24/05/2020

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-30/03/2020 עד 27/05/2020

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-28/01/2020 עד 16/03/2020

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-11/12/2019 עד 16/03/2020

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-04/11/2019 עד 16/03/2020

  הועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-10/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת החוץ והביטחון (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-27/05/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק לשכת עורכי הדין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשע"ח-2018

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/12/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון-הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ראש מפלגה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - תשלום לחברי ועדות קלפי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-10/07/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לטיפול בזיהום אויר הנגרם משריפות פסולת בשטחים פתוחים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/06/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, ושילובם של בוגרי ישיבות בשירות צבאי, בשירות לאומי-אזרחי ובתעסוקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/06/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה לדיון בפרק י"א (רשויות תחבורה מטרופוליניות), מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט להצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) והצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהלס"י בנושא תעסוקת ערבים ושוויון חברתי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-29/01/2018 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לנושא ביטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים ייעודיים)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-12/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין תקנות בנושא הוועדה לבחינת פטור שניתן למיועדת לשירות ביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  מבוטלת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/07/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/05/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהלס"י בנושא אבטחת מאגרי מידע ממשלתיים ואופן השימוש בהם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-04/05/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 8)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/04/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/08/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/04/2016 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין ציר עוקף חוסן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהלס"י בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/10/2015 עד 26/07/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה-2015

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-20/07/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/07/2015 עד 27/01/2016

  הוועדה המיוחדת לעניין הצעות חוק מסוימות שהועברו לדיון בה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/07/2015 עד 27/01/2016

  הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/06/2015 עד 22/12/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת המדע והטכנולוגיה בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 26/07/2017

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 26/07/2017

  ועדת המשנה להגנה בסייבר

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 16/11/2016

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לעניין מעקב אחר ניתוק החקיקה ממצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 26/07/2017

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 26/07/2017

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לדיון בהמלצות לשינויים בתנאי חברי הכנסת והיועצים הפרלמנטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-07/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/07/2014 עד 31/03/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/07/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 07/07/2014

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  מ"מ חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-30/01/2023

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-24/01/2023 עד 19/04/2023

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022 עד 30/01/2023

  שר

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 13/06/2021

  סגן שר

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 13/06/2021

  סגן שר

 • הכנסת ה-23 מ-25/05/2020 עד 06/04/2021

  סגן שר

 • הכנסת ה-23 מ-25/05/2020 עד 06/04/2021

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים