איציק שמולי

איציק שמולי

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-02/05/2018

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "תעסוקת ערבים ושוויון חברתי"

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/11/2017

  ועדת המשנה לספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2017

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בניית תכנית אב לאומית בתחום הזקנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/06/2017 עד 24/07/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/03/2017

  ועדת המשנה לעניין בטיחות בעבודה בענף הבנין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015

  ועדת המשנה לטיפול בצעירים וצעירות חסרי בית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/10/2015

  ועדת המשנה לעניין מעמד האזרח הוותיק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015

  ועדת המשנה לצער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-14/07/2015 עד 02/05/2018

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק הבאות:הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים (הוראת שעה) (פ/5388),עבודת נשים-תקופת הלידה וההורות(השתתפות בעלות מעון יום ו-הסטודנטיות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-23/06/2015

  ועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/06/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 24/01/2018

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לחינוך בלתי פורמלי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-19/10/2015

  ועדת המשנה לצער בעלי חיים

קוד המקור של הנתונים