מיקי רוזנטל

מיקי רוזנטל

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-07/05/2018 עד 27/11/2018

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/01/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 (מ/945)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכנסת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/12/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה – הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1181)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/11/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי סעיף 13(ג) לפקודת המסים (גבייה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/10/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/01/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/07/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-26/02/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-20/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניין תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-06/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניין: הפנסיה בקיבוץ המתחדש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-20/01/2014 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לעניין תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

קוד המקור של הנתונים