דוד צור

דוד צור

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  התנועה

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (מעמד האישה-עבודה) לדיון בהצ"ח למניעת הטרדה מינית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת עבודה-מעמד האישה לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/01/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - קידום מעמד האישה) בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/08/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה למאבק בתאונות דרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (פנים-חינוך) לדיון בהלס"י בנושא: "נפגעים באירועי ספורט המוניים"

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 03/12/2014

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לבטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לטיפול באתר קבר הרשב"י והילולת ל"ג בעומר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לנושא עליית יהודים להר הבית

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-28/08/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה למאבק בתאונות דרכים

 • הכנסת ה-19 מ-10/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדה משותפת (פנים-חינוך) לדיון בהלס"י בנושא: "נפגעים באירועי ספורט המוניים"

 • הכנסת ה-19 מ-04/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לטיפול באתר קבר הרשב"י והילולת ל"ג בעומר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  ועדת משנה לנושא עליית יהודים להר הבית

קוד המקור של הנתונים