יעקב פרי

יעקב פרי

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 09/02/2018

  יש עתיד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יש עתיד בראשות יאיר לפיד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-28/12/2017 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים ייעודיים)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/11/2017 עד 09/02/2018

  הועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכלכלה לדיון בהלס"י בנושא בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-21/02/2017 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-17/02/2016 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדה המיוחדת ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) ובפרק י"ג (תקינה) בהצעת חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2015 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 11/02/2018

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 09/02/2018

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה ללוחמה משפטית

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה לתכנון לאומי

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 11/02/2018

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/03/2015 עד 09/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 09/04/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 04/12/2014

  שר

קוד המקור של הנתונים