שמעון סולומון

שמעון סולומון

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יש עתיד

ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/09/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לפריפריה והתיישבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לתקנות ניירות ערך זירת סוחר לחשבונו העצמי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-08/07/2013 עד 14/10/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 08/07/2013

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים