יאיר לפיד

יאיר לפיד

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת יש עתיד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  יש עתיד

 • הכנסת ה-23 מ-29/03/2020 עד 06/04/2021

  יש עתיד - תל"ם

 • הכנסת ה-23 מ-29/03/2020 עד 29/03/2020

  יש עתיד

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 29/03/2020

  כחול לבן בראשות בנימין גנץ

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  כחול לבן

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  כחול לבן

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  יש עתיד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יש עתיד בראשות יאיר לפיד

ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-24/03/2020 עד 01/06/2020

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/03/2020 עד 27/05/2020

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-10/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת החוץ והביטחון (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 07/05/2018

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/12/2014 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 29/12/2022

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 29/12/2022

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 29/12/2022

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-24 מ-01/07/2022 עד 15/11/2022

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021 עד 15/11/2022

  שר

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021 עד 15/11/2022

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 04/12/2014

  שר

קוד המקור של הנתונים