יאיר לפיד

יאיר לפיד

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  כחול לבן

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  כחול לבן

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  יש עתיד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יש עתיד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 07/05/2018

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/12/2014 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 04/12/2014

  שר

קוד המקור של הנתונים