עליזה לביא

עליזה לביא

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  יש עתיד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יש עתיד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-26/03/2018

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון - אסדרת ערוצים יעודיים), התשע"ח-2017 (פ/4143/20)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-19/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-12/02/2018

  ועדת הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/02/2017

  הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-24/02/2016

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-25/01/2016

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-28/07/2015

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/06/2015

  ועדת האתיקה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (מעמד האישה-עבודה) לדיון בהצ"ח למניעת הטרדה מינית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו. משותפת עבודה-מעמד האישה לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-22/01/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (כלכלה - קידום מעמד האישה) בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-05/11/2013 עד 04/12/2014

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-31/07/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-10/04/2013 עד 19/05/2014

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצ"ח הרבנות הראשית לישראל (מ/748)

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-24/02/2016

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות

 • הכנסת ה-19 מ-28/05/2014 עד 31/03/2015

  ו.משותפת (מעמד האישה-עבודה) לדיון בהצ"ח למניעת הטרדה מינית

 • הכנסת ה-19 מ-22/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

קוד המקור של הנתונים