יצחק מרדכי

יצחק מרדכי

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 28/03/2001

  מפלגת המרכז

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  ישראל במרכז

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/1999 עד 30/05/2000

  ראש הממשלה

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 30/05/2000

  התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 25/01/1999

  הביטחון

  שר

קוד המקור של הנתונים