באסל גטאס

באסל גטאס

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 21/03/2017

  הרשימה המשותפת

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  בל"ד

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015 עד 21/03/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-27/07/2015 עד 21/03/2017

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה–2015

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-22/07/2015 עד 21/03/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 21/03/2017

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 21/03/2017

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-24/06/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים