יהושע מצא

יהושע מצא

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 22/02/2002

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 22/02/2002

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 09/05/2001

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 12/11/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-19/11/1984 עד 19/11/1988

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-12/11/1996 עד 06/07/1999

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-27/07/1992 עד 17/06/1996

  הפנים ואיכות הסביבה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים