נואף מסאלחה

נואף מסאלחה

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2000 עד 21/08/2002

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 27/10/1999

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 05/10/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 19/07/1999

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/12/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 15/07/1996

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 21/03/1995

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 18/06/1990

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-15/08/2000 עד 07/03/2001

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 04/08/2000

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 22/11/1995

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים