עינת וילף

עינת וילף

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-17/01/2011 עד 05/02/2013

  העצמאות

 • הכנסת ה-18 מ-10/01/2010 עד 17/01/2011

  העבודה בראשות אהוד ברק

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-25/07/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/06/2011 עד 05/02/2013

  הצוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/03/2011 עד 29/02/2012

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/02/2013

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 29/02/2012

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 29/02/2012

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 08/03/2011

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת תעבורה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/02/2010 עד 25/07/2012

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-16/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-17/01/2011 עד 05/02/2013

  העצמאות

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-13/06/2012 עד 05/02/2013

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

קוד המקור של הנתונים