אורי אורבך

אורי אורבך

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 16/02/2015

  הבית היהודי

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הבית היהודי

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושאי חינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושאי רווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/03/2011 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  משותפת עבודה-כנסת לדיון בהצ"ח שיוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/11/2010 עד 05/02/2013

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/11/2010 עד 05/02/2013

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/02/2010 עד 05/02/2013

  לעניין תרומות מגופים בחו"ל לגופים ישראליים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  משותפת של ועדת הפנים והחוקה לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת של כלכלה וחוקה לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 27/12/2011

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 08/11/2010

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 10/11/2010

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 16/02/2015

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת משנה לנושאי חינוך

קוד המקור של הנתונים