מיכאל בן-ארי

מיכאל בן-ארי

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-19/11/2012 עד 05/02/2013

  עוצמה לישראל

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 19/11/2012

  איחוד לאומי

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-03/01/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לאישור תקנות על פי פקודת המסים (גבייה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניין תרומות מגופים בחו"ל לגופים ישראליים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים