חגי מירום

חגי מירום

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  ישראל במרכז

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-15/07/1998 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-18/03/1997 עד 07/06/1999

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-03/08/1992 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 06/12/1995

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-07/10/1991 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-29/10/1990 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 15/10/1991

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 16/10/1990

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-04/12/1995 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

 • הכנסת ה-13 מ-27/07/1992 עד 04/12/1995

  הכנסת

קוד המקור של הנתונים