משה (מוץ) מטלון

משה (מוץ) מטלון

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לנושא הפנסיה בקיבוץ המתחדש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-22/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העבודה לענייני סביבה ובריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/07/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 11/05/2009

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת)

קוד המקור של הנתונים