דניאל בן-סימון

דניאל בן-סימון

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-17/01/2011 עד 05/02/2013

  העבודה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 17/01/2011

  העבודה בראשות אהוד ברק

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/12/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לנושא חלל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/06/2011 עד 05/02/2013

  הצוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 14/06/2010

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/01/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לעניין הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 16/02/2010

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 23/02/2011

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 08/06/2010

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  העבודה

קוד המקור של הנתונים