האשם מחאמיד

האשם מחאמיד

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-10/12/2002 עד 17/02/2003

  האחדות הלאומית-הברית הלאומית המתקדמת

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 10/12/2002

  רע"ם

 • הכנסת ה-14 מ-08/03/1999 עד 07/06/1999

  בל"ד-ברית לאומית דמוקרטית

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 08/03/1999

  חד"ש-בל"ד

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  חד"ש

 • הכנסת ה-12 מ-10/01/1990 עד 13/07/1992

  חד"ש-בל"ד

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-28/11/2000 עד 17/02/2003

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/12/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 28/12/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-11/02/1997 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/07/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-19/07/1994 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-17/01/1990 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים