כרמל שאמה-הכהן

כרמל שאמה-הכהן

סיעות

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 06/08/2014

  הליכוד - תנועה לאומית ליברלית

 • הכנסת ה-19 מ-10/06/2014 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לעניין מאגר מידע למחירי מוצרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בחוק זכויות הדייר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-08/03/2011 עד 30/03/2011

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/01/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת תעבורה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/01/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע-2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העלייה לעניין זירוז עליית בני הפלאשמורה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 20/12/2010

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לקידום ולסיוע לתעשיות עתירות ידע

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התש"ן-1990

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בפרק י"ד רשות השידור בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לשירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת הפנים לדיון בהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה ליישום מדיניות המקרקעין החדשה במינהל מקרקעי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת הפנים לדיון בהצעת חוק בתי סוהר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 04/05/2009

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לעניין מאגר מידע למחירי מוצרים

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בחוק זכויות הדייר

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה

 • הכנסת ה-18 מ-25/01/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

 • הכנסת ה-18 מ-25/01/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת תעבורה

 • הכנסת ה-18 מ-20/12/2010 עד 05/02/2013

  ועדת הכלכלה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העלייה לעניין זירוז עליית בני הפלאשמורה

 • הכנסת ה-18 מ-10/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה ליישום מדיניות המקרקעין החדשה במינהל מקרקעי ישראל

קוד המקור של הנתונים