דני דנון

דני דנון

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת הליכוד

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 27/08/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד - תנועה לאומית ליברלית

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-28/02/2023

  ועדת המשנה למודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של וועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/02/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/02/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/02/2023

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/02/2023

  ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני עורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023 עד 13/02/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023 עד 13/02/2023

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023 עד 13/02/2023

  ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023 עד 13/02/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 13/02/2023

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/11/2011 עד 05/02/2013

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/06/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לתחבורה ציבורית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין פטור מטעמי הכרה דתית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לתקשורת ושידורים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניין תרומות מגופים בחו"ל לגופים ישראליים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/10/2009 עד 09/11/2011

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לשירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 08/11/2010

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 20/12/2010

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 11/05/2009

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 27/08/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 16/07/2014

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-31/03/2023

  ועדת המשנה לענייני עורף

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

 • הכנסת ה-18 מ-08/11/2010 עד 05/02/2013

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לשירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 08/11/2010

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

קוד המקור של הנתונים