ציון פיניאן

ציון פיניאן

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הפנים לנושא שמירת זכויות אזרחי ישראל בשטחי איי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים על פי חוק ביטוח רכב מנועי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לעניין מאגר מידע למחירי מוצרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/02/2012 עד 13/02/2012

  ועדת המשנה להצעת חוק ניירות ערך (תיקון 48) (תעודות התחייבות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/03/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/02/2013

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/01/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לאישור תקנות על פי פקודת המסים (גבייה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/12/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק הרשות לשימור מורשת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע-2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/01/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בתופעת השכרות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/01/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לעניין הפרטת המכינות הקדם-אקדמאיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/12/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לדיון בהצעת חוק תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 18/11/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת החינוך לעניין הפיקוח על מערך ההסעות לילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העבודה לענייני סביבה ובריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 13/02/2012

  ועדת המשנה לפנסיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-12/10/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/07/2009 עד 03/08/2009

  ועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו התש"ן-1990

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-29/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לדיון בפרק י"ד רשות השידור בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-15/06/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לביטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-08/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 03/08/2009

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-13/02/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה להצעת חוק ניירות ערך (תיקון 48) (תעודות התחייבות)

קוד המקור של הנתונים