יריב לוין

יריב לוין

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת הליכוד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד - תנועה לאומית ליברלית

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 18/05/2015

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכנסת להצעות חוק יסוד: משאל עם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/10/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לאישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-21/05/2013 עד 04/11/2013

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/11/2011 עד 21/11/2011

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2011 עד 05/02/2013

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/02/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון-נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/11/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת תעבורה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה של ועדת האתיקה לעניין יישום נוהל טיסות חה"כ במחלקת עסקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-08/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 07/12/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 19/10/2009

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022 עד 02/01/2023

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-24/12/2018 עד 09/01/2019

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 25/05/2015

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-19 מ-02/06/2014 עד 01/01/2015

  ועדת הכנסת

 • הכנסת ה-19 מ-04/11/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכנסת להצעות חוק יסוד: משאל עם

 • הכנסת ה-19 מ-21/10/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לאישור תקנות (סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה)

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל

 • הכנסת ה-19 מ-01/01/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

 • הכנסת ה-18 מ-03/08/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת

 • הכנסת ה-18 מ-22/07/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

 • הכנסת ה-18 מ-08/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת

קוד המקור של הנתונים