ציפי חוטובלי

ציפי חוטובלי

סיעות

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 05/07/2020

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד - תנועה לאומית ליברלית

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/05/2012 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לנושאי חינוך

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בחוק זכויות הדייר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/06/2011 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדה למעמד האישה לדיון בהצעות חוק בנושא זכויות הסטודנט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-19/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין פטור מטעמי הכרה דתית

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לבחינת הצורך להכריז על מצב חירום

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת הפנים לדיון בהצעת חוק בתי סוהר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-11/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת האתיקה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/02/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכנסת

  מ"מ חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-23 מ-17/05/2020 עד 02/08/2020

  שרה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שרה

 • הכנסת ה-22 מ-21/01/2020 עד 16/03/2020

  שרה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 21/01/2020

  סגנית שר

 • הכנסת ה-21 מ-29/05/2019 עד 03/10/2019

  סגנית שר

 • הכנסת ה-20 מ-18/02/2019 עד 17/05/2019

  סגנית שר

 • הכנסת ה-20 מ-19/05/2015 עד 17/02/2019

  סגנית שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  סגנית שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  סגנית שר

 • הכנסת ה-19 מ-26/03/2015 עד 31/03/2015

  סגנית שר

 • הכנסת ה-19 מ-29/12/2014 עד 04/03/2015

  סגנית שר

 • הכנסת ה-19 מ-25/08/2013 עד 31/03/2015

  סגנית שר

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 25/08/2013

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה לקידום מעמד האישה

קוד המקור של הנתונים