משה יעלון

משה יעלון

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 23/05/2016

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 22/05/2016

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

קוד המקור של הנתונים