דוד מגן

דוד מגן

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-08/03/2001 עד 17/02/2003

  מפלגת המרכז

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  ישראל במרכז

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  ליכוד - גשר - צומת

 • הכנסת ה-13 מ-11/03/1996 עד 17/06/1996

  גשר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 11/03/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-01/07/1996 עד 20/05/1997

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-07/03/1990 עד 11/06/1990

  שר

קוד המקור של הנתונים