דוד מגן (מונסוניגו)

דוד מגן (מונסוניגו)

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-08/03/2001 עד 17/02/2003

  מפלגת המרכז

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  ישראל במרכז

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-11/06/1996 עד 17/06/1996

  גשר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 11/03/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-25/06/2001 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-21/07/1993 עד 17/06/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-23/03/1993 עד 17/06/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 10/01/1990

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-11/05/1988 עד 19/11/1988

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-09/12/1987 עד 19/11/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1996 עד 20/05/1997

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-07/03/1990 עד 11/06/1990

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-29/08/2001 עד 17/07/2002

  החוץ והבטחון

 • הכנסת ה-15 מ-25/06/2001 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

 • הכנסת ה-13 מ-02/05/1994 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים