מזור בהיינה

מזור בהיינה

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-27/04/2008 עד 24/02/2009

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ו.חקירה פרלמנטרית- קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2008 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/05/2006 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים