מזור בהיינה

מזור בהיינה

סיעות

  • הכנסת ה-17 מ-27/04/2008 עד 24/02/2009

    התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

קוד המקור של הנתונים