יוחנן פלסנר

יוחנן פלסנר

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-27/09/2007 עד 24/02/2009

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-08/07/2009 עד 05/02/2013

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/02/2009 עד 08/07/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/05/2008 עד 11/06/2008

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/05/2008 עד 11/06/2008

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/01/2008 עד 24/02/2009

  משותפת חינוך ופנים לדין רציפות-חוק מוזיאון הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת - הוועדה לביקורת המדינה וועדת המדע בנושא פרוייקט המרכב"ה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/11/2007 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לעניין בטחון פנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים