יצחק בן-ישראל

יצחק בן-ישראל

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2007 עד 24/02/2009

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/05/2008 עד 24/06/2008

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדה מיוחדת לבדיקת הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא קידום מו"פ של מקורות אנרגיה חלופיים ויישומם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא תפיסת המיגון בהערכות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 28/05/2008

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/08/2007 עד 30/10/2007

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים