שי חרמש

שי חרמש

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  קדימה

 • הכנסת ה-17 מ-28/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-03/12/2012 עד 05/02/2013

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/11/2011 עד 05/02/2013

  החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/11/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/12/2010 עד 09/11/2011

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/10/2010 עד 21/12/2010

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/12/2009 עד 24/02/2010

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/12/2009 עד 24/02/2010

  החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 27/12/2011

  ועדה משותפת בהתאם לחוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדה מיוחדת לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 14/12/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 13/10/2010

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/05/2008 עד 11/06/2008

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/04/2008 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-כלכלה - סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-עבודה לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-14/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 24/02/2009

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 29/10/2007

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 24/02/2009

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לנושא תעשייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - כנסת וכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  לעניין מיגון יישובי עוטף עזה;מיגון מוסדות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 18/02/2008

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 19/07/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 22/10/2007

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים