משה שרוני

משה שרוני

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-27/10/2008 עד 24/02/2009

  גיל

 • הכנסת ה-17 מ-02/06/2008 עד 27/10/2008

  צדק לזקן

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 02/06/2008

  גיל

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-11/06/2008 עד 24/02/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/06/2008 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/11/2007 עד 28/05/2008

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/10/2007 עד 30/10/2007

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 13/11/2007

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 20/05/2008

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 19/11/2007

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 22/10/2007

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-02/06/2008 עד 24/02/2009

  צדק לזקן

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 22/10/2007

  גיל

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 30/10/2007

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/10/2007

  העבודה, הרווחה והבריאות

קוד המקור של הנתונים