ליה שמטוב

ליה שמטוב

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-24/07/2012 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים לעניין מאגר מידע למחירי מוצרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-20/07/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לקשרי ישראל והקהילות היהודיות בעולם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2011 עד 02/02/2011

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-10/11/2010 עד 05/02/2013

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק הרשות לשימור מורשת ישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העלייה לעניין זירוז עליית בני הפלאשמורה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-28/07/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת העלייה לדיון בהצעת חוק העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2007 עד 24/02/2009

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/03/2007 עד 05/03/2008

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה להסדרת העיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/06/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 19/03/2007

  ועדת הכנסת

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-02/02/2011 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים

 • הכנסת ה-18 מ-18/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לטיפול בקליטת עולים בפריפריה ובערים עתירות עולים

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 08/11/2010

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

 • הכנסת ה-17 מ-11/03/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה לקידום מעמד האישה

קוד המקור של הנתונים