יוסף שגל

יוסף שגל

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ישראל ביתנו

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-21/03/2007 עד 24/02/2009

  למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 11/07/2006

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  לקליטת ילדים, נוער וצעירים עולים במערכת החינוך

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים