ענת מאור

ענת מאור

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  מרצ

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-04/11/2002 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-09/05/2001 עד 17/02/2003

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/07/1999 עד 04/11/2002

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 13/03/2001

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

קוד המקור של הנתונים