יצחק גלנטי

יצחק גלנטי

סיעות

  • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

    גיל-גימלאי ישראל לכנסת

יו"ר סיעות

  • הכנסת ה-17 מ-22/10/2007 עד 24/02/2009

    גיל-גימלאי ישראל לכנסת

קוד המקור של הנתונים