יצחק גלנטי

יצחק גלנטי

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  גיל

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-24/06/2008 עד 07/07/2008

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2008 עד 28/05/2008

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-01/05/2008 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-עבודה לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/11/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2006 עד 24/02/2009

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/06/2008

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 19/11/2007

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 17/12/2007

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-22/10/2007 עד 24/02/2009

  גיל

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-13/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

 • הכנסת ה-17 מ-24/10/2007 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

קוד המקור של הנתונים