יעקב בן-יזרי

יעקב בן-יזרי

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  גיל

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  הבריאות

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  הבריאות

  שר

קוד המקור של הנתונים