יעקב בן-יזרי

יעקב בן-יזרי

סיעות

  • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

    גיל-גימלאי ישראל לכנסת

משרדים ממשלתיים

  • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

    שר

  • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

    שר

קוד המקור של הנתונים