חיים אמסלם

חיים אמסלם

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-03/12/2012 עד 05/02/2013

  חה"כ חיים אמסלם

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 03/12/2012

  התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ש"ס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-21/07/2010 עד 19/03/2012

  ועדת המשנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העבודה לענייני סביבה ובריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/08/2009 עד 07/12/2010

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 07/12/2010

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 07/12/2010

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 07/12/2010

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/02/2009 עד 23/02/2011

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-20/05/2008 עד 24/02/2009

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-04/03/2008 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק תרומת ביציות, התשס"ו-20

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת החינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/12/2007 עד 19/05/2008

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה לדיון בפרק י"ט בנושא העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/10/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ולוועדת העבודה בנושא העלייה בתחלואת הסרטן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/06/2007 עד 19/05/2008

  ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה לדיון בהצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לעניין הצעות חוק השתלת אברים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/08/2006 עד 19/05/2008

  ועדת המשנה להסדרת העיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה לדיון בהצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך לעניין חוק הרשות השנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 19/05/2008

  ועדת המשנה ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לדיון בפרק ט"ז-שונות-59 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 19/05/2008

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 03/07/2008

  ועדת המשנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 19/05/2008

  ועדת המשנה לנושא החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 03/07/2008

  ועדת המשנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

קוד המקור של הנתונים