חיים אמסלם

חיים אמסלם

סיעות

  • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

    התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

  • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

    התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

קוד המקור של הנתונים