עמיחי אילון

עמיחי אילון

סיעות

  • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

    עבודה - מימד

משרדים ממשלתיים

  • הכנסת ה-17 מ-24/09/2007 עד 16/12/2008

    שר

קוד המקור של הנתונים