עמיחי אילון

עמיחי אילון

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-09/01/2007 עד 13/11/2007

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/12/2006 עד 24/09/2007

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-10/07/2006 עד 24/09/2007

  לבחינת בעיות העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 08/10/2007

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-29/05/2006 עד 02/01/2007

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/09/2007

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 26/12/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 14/12/2008

  ו. משנה החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 14/12/2008

  ו. משנה להסדרת עיסוק במקצועות רפואיים, פרה רפואיים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-17 מ-24/09/2007 עד 14/12/2008

  שר

קוד המקור של הנתונים