יהודה לנקרי

יהודה לנקרי

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  גשר

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  האתיקה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  האתיקה

קוד המקור של הנתונים